fbpx

Enfoglobe jest partnerem Info Tech, Inc i posiada wyłączne prawa do rynku, jego rozwoju i świadczenia usług wdrożeniowych dla programu Appia w 41 krajach Europy.

Info Tech, Inc jest liderem w oprogramowaniu do zarządzania projektami budowlanymi. Info Tech, Inc tworzy aplikacje do automatyzacji wszystkich aspektów budowy, estymacji i przeprowadzania procesu przetargowego online oraz zapewnia profesjonalne usługi wdrożeniowe. Produkty Info Tech, Inc wspierają kontrahentów i instytucje każdego rozmiaru, w tym setki miast oraz ponad 40 głównych działów transportu w USA.

Oprogramowanie firmy Info Tech o nazwie Appia to internetowy system zarządzania projektami transportowymi, począwszy od planowania i oceny, poprzez wprowadzanie dokumentów przetargowych, rozstrzygnięcie przetargu, a następnie zarządzanie całym cyklem inwestycyjnym w codziennej działalności. System jest przeznaczony dla państwowych jednostek administracyjnych, takich jak ministerstwa, dla banków, krajowych jednostek inwestycyjnych zarządzających rozbudową dróg i kolei oraz miejskich i regionalnych, państwowych i prywatnych firm konsultingowych wspierających rząd.