fbpx

Oprogramowanie Appia® stworzone przez firmę Info Tech Inc, dystrybuowane przez Enfoglobe w 41 krajach, jest aplikacją internetową przeznaczoną do zarządzania inwestycjami drogowymi i budowlanymi w poszczególnych krajach Europy.

Inwestorzy mogą zarządzać całym cyklem inwestycyjnym projektów drogowych oraz budowlanych począwszy od planowania inwestycji, projekt i kosztorys, poprzez proces przetargowy, aż do fazy realizacji, monitoringu powykonawczego i rozliczenia inwestycji. Cały budżet programów i projektów inwestycyjnych jest zarządzany w sposób znormalizowany i bezpieczny, za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Appia® łączy w sobie ponad 35 lat doświadczenia firmy w oprogramowaniu wspierającym ponad 40 głównych działów transportu w USA, setek firm konsultingowych z różnych branż oraz tysięcy wykonawców przetargowych.

Oprogramowanie Appia® jest używane przez ministerstwa transportu, samorządy, władze miast i duże firmy budowlane. Appia® jest dostępna zarówno w języku polskim, słowackim, niemieckim, rosyjskim jak i angielskim. Zapewniamy wdrożenie serwisu zarówno bezpośrednio u klienta jak i w sposób zdalny.

Oprogramowanie Appia® wspiera cały cykl inwestycyjny dla branży transportowej, w tym budownictwo poziome i pionowe, drogi, mosty, linie kolejowe, lotniska, stadiony, szpitale i wszystkie inne projekty na szczeblu miejskim czy krajowym. Zarówno urzędnicy bankowi, ministrowie transportu i finansów, dyrektorzy instytucji drogowych i kolejowych, burmistrzowie miast, kierownicy projektów jak i inspektorzy pracujący w terenie, wszyscy użytkownicy mogą mieć łatwy dostęp do funkcji istotnych z punktu widzenia wykonywanej przez nich pracy. Ten intuicyjny system ma wiele poziomów zabezpieczeń w celu kontroli dostępu do danych.

Oprogramowanie Appia® wspiera wszystkie kluczowe funkcje systemu ERP w cyklu budowlanym, w tym kosztorysowanie projektów i finansowanie, przetargi internetowe, realizację inwestycji, codzienne zarządzanie budową, sprawny monitoring postępu prac, raportowanie oraz płatności i fakturyzację. Dodatkowo, posiada moduł procesu budżetowania dla organizacji inwestycyjnych, jak również system gromadzenia dokumentów i archiwizacji danych.

ZALETY APPIA:

Instytucje rządowe czerpią wiele korzyści z przejrzystości, standaryzacji i dostosowania naszego oprogramowania do ich potrzeb.

Dzięki rozwiązaniom ukierunkowanym na poprawę produktywności i skrócenie czasu podejmowania decyzji, doświadczają zauważalnych oszczędności w budżecie inwestycyjnym.