fbpx

  • Slide SK - 1
  • Slide SK - 2
  • Slide SK - 3

Appia®

Appia® Info Techu, zabezpečovaná firmou Enfoglobe, je online službou navrhnutou pre správu a lepšie riadenie investičných programov a programov výstavby v 41 krajinách Európy. Investori riadia celý životný cyklus stavebných projektov od plánovania, inžinierskeho odhadu a obstarávania, cez denné monitorovanie výstavby a výsledný riadiaci panel. Celé investičné portfólio a operačné programy sú riadené štandardným spôsobom, bezpečne dostupné prostredníctvom internetu.

LitigationExpert™

LitigationExpert™ je sofistikovanou online službou pre riadenie právnych dokumentov, grafických časových rád, dôkazových materiálov a stratégií počas predsúdných sporov a súdneho procesu. Je potrebný len Web prehliadač. Zozbierané údaje, súbory dôkazov a záznamov sú pretransformované na mocný nástroj a konkurenčnú výhodu.

3D Reality Toolbox™

3D Reality Toolbox™ je našou inovatívnou platformou pre vytvorenie školiacich programov vo zväčšujúcom sa prostredí 3D. Školiace riešenia kombinujú 3D modely so skutočnými lekárskými postupmi. Výsledkom je, že študenti môžu rýchlejšie nadobudnúť potrebné zručnosti, pričom je zároveň redukované riziko a náklady na výučbu zložitých lekárskych postupov.

Obvyklé softvérové riešenie

Outsourcing vývoja softvéru je jednou z ciest rozvoja a dosiahnutia cieľov vašej spoločnosti pri redukovaní nákladov a optimalizácie produktivity. Zamestnanci Enfoglobu a tím vývojárov softvéru sú odborníkmi vo vývoji webového riešenia online, online hosťujúcej služby, numerických analýz programovania a vedeckých programov. Platformy obsahujú C#, ASP/ASP.NET, MSF, JavaScript, MVC, Perl, MS SQL server, Oculus Rift, 3d Max, 3d Slicer, MySQL, Oracle, DB2, Apache, a SharePoint Integration Framework. Používame vývojovú metodiku Agile zahŕňajúcu častú spätnú väzbu od zákazníka spolu s pokračujúcou integráciou prostredí, SCRUM process a Test Driven Development. Softvéroví vývojári Enfoglobe boli získaní náborom zo špičkových univerzít z rôzných krajín sveta, vrátane USA, Poľska, Ukrajiny a Bieloruska. Od všetkých vývojárov sa vyžaduje, vyšší stupeň vzdelania v počítačových vedách, úspešné absolvovanie prísných skúšok programovania a aspoň 10 alebo viac rokov rozsiahlych skúseností vo vývoji náročného technického softvéru.

Inovatívny transfer technológii

ENFOGLOBE zaobstaráva a podieĽa sa na distribúcií a obchodovaní s medzinárodnými technológiami. vytvára strategické spojenectvá v usa A európe na presadzovanie inovácií.

O firme Enfoglobe

Enfoglobe aplikuje najnovšie technológie pre návrh, vývoj a implementáciu zákazníckych riešení.

Zabezpečuje viaceré produkty pod SAAS, virtuálnu realitu a mobilné platformy, ktoré inovujú a urýchľujú obchodné procesy. Prostredníctvom kancelárií v USA a v Európe a odborníkmi s viac než 25 ročnými skúsenosťami, zabezpečujeme riešenia pre viacero oblastí. Zvyšujeme produktivitu využívajúc bezpečne umiestnené služby a mobilné riešenia. Spolupracujeme priamo s každým zákazníkom, zabezpečujeme miestnu osobnú podporu a integrujeme riešenia pre dodanie zákaznícky priaznivého riešenia.

Viac čítaj

Kontaktujte nás

USA
+1-352-575-1543
Slovensko
+421 692 028 755
Pol'sko
+48 (17) 7844775