fbpx

Enfoglobe, Inc oferuje możliwości rozwoju dla osób, które lubią wyzwania i twórczą pracę w dziedzinie rozwoju oprogramowania i marketingu globalnego. Enfoglobe, Inc jest firmą skoncentrowaną na pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, w tym także na interakcjach z deweloperami, sprzedawcami i klientami na całym świecie. Czekamy byś dołączył do naszego zespołu!

Zapraszamy do aplikowania na pozycje znajdujące się poniżej. Składając swoje CV i list motywacyjny prosimy o podanie numeru pozycji w tytule wiadomości contact@enfoglobe.com.

 

Do naszego zespołu ludzi w Rzeszowie obecnie poszukujemy:

KOORDYNATORA PROJEKTÓW

POZYCJA I KRÓTKI OPIS:

Koordynator projektu to osoba, która odpowiada za koordynację oraz nadzór techniczny nad danym projektem w wyznaczonym obszarze. To właśnie często od ludzi, którzy pracują na tym stanowisku, zależy powodzenie przedsięwzięcia. Specjaliści muszą odznaczać się wielozadaniowością.

Koordynatorzy zarządzają zespołem ludzi, dlatego potrzebne są również umiejętności interpersonalne. Istotne są zdolności przywódcze, które ułatwiają motywowanie podwładnych i pozwalają planować kalendarz działań. Otwartość, konsekwencja w działaniu, dyscyplina oraz pewność siebie sprawią, że kandydaci na to stanowisko osiągną sukces i będą dobrymi managerami.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

 • Cotygodniowe postępy w projektach przypisanych do monitorowania
 • Przedstawienie tygodniowego raportu:
  • harmonogram a plan
  • najnowszą i nadchodzącą komunikację z klientami
  • kolejny ważny kamień milowy (np. spotkanie użytkowników, testy alfa, kompletny projekt, beta)
  • potrzeby w zakresie zasobów
  • ryzyka i środki zaradcze
  • komunikacja z klientami co tydzień, zgodnie z planem komunikacji
  • planowanie budżetów miesięcznych i podawanie stanu produktów
  • znajomość postanowienia umów prawnych dotyczących projektów
  • stworzenie efektywnych planów projektów i budżetów oraz cotygodniowy monitoring z zespołem
 • Ciągłe budowanie i rozwój zespołu
  • stworzenie środowiska współpracy zespołu projektowego wśród personelu projektu i innych liderów
  • zapewnienie zespołom kompleksowego obrazu celów projektu i postępów
  • prezentacja i nauczanie proaktywnego podejścia do pracy, kreatywności i rozwiązywania problemów
  • zapewnienie wysokiej jakości produktów
  • postępowanie zgodnie z procesami zarządzania projektami i zasadami raportowania
  • przekazywanie informacji zwrotnych na temat wyników personelu i jego potrzeb w projektach, informowanie dyrektorów i klienta o potrzebach wsparcia projektów
  • zapewnienie aktywnej i regularnej komunikacji z menadżerami zasobów i klientami
  • zapoznanie się z opiniami klientów i problemami w sposób aktywny i regularny
  • informowanie wewnętrznych interesariuszy projektu i pracowników o postępach w realizacji projektu

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe lub studenci ostatniego roku studiów
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Umiejętność zarządzania czasem
 • Samodzielność, komunikatywność, dyspozycyjność oraz wysoka kultura osobista
 • Doskonałe ustne i pisemne umiejętności komunikacyjne
 • Możliwość interakcji z różnymi grupami biznesmenów, menedżerów i ekspertów merytorycznych
 • Umiejętność pracy w zespole i przetłumaczenia potrzeb użytkowników na potrzeby techniczne
 • Dobra znajomość narzędzia MS Office. Zdolność do uczenia się innych narzędzi

WARUNKI PRACY:

Miejscem pracy jest biuro oraz praca w terenie. Pracownik ma możliwość brania udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres email: kontakt@enfoglobe.pl, zawierającego klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Enfoglobe Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. „Oświadczam, iż administrator danych osobowych 3TOP s.c. wypełnił wobec mnie obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)”.