fbpx

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zarządzać innymi użytkownikami. Obejmuje to dodanie nowego użytkownika, edycję danych logowania, przypisanie ról i inne informacje dla istniejących użytkowników. Użytkownicy mogą zmieniać preferencje na swoich kontach.

Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zarządzać innymi użytkownikami. Obejmuje to dodanie nowego użytkownika, edycję danych logowania, przypisanie ról i inne informacje dla istniejących użytkowników. Użytkownicy mogą zmieniać preferencje na swoich kontach.

 


Tylko użytkownicy z uprawnieniami administratora mogą zarządzać innymi użytkownikami. Obejmuje to dodanie nowego użytkownika, edycję danych logowania, przypisanie ról i inne informacje dla istniejących użytkowników. Użytkownicy mogą zmieniać preferencje na swoich kontach.